KANBAN systém

Díky tomuto systému se snažíme snižovat jak výrobní náklady tak i skladové zásoby našim zákazníkům na základě jejich spotřeby při výrobním procesu.
V případě Vašeho zájmu Vám individuálně zpracujeme návrh na doplňování zboží dle požadavků.

Výhody, které vám tento systém přinese

  • Optimalizace objednávání zboží – pravidelné doplňování zboží, odpovídající plánované spotřebě ve výrobě
  • Minimalizace omylů – malé riziko chybovosti v jednotlivých dodávkách zboží
  • Dodávky přímo na místo použití – rozmístění navrhovaného kanbanu přímo dle požadavků zákazníka v jeho prostorách
  • Možnost objednávek zboží v kódech zákazníka a zároveň uvedení těchto kódu na dodacích listech a fakturách
  • Kombinace systému kanban s klasickou objednávkou
  • Plynulé zásobování
  • Připravenost dodavatele – dodavatel má požadovaný sortiment naskladněn v systému kanban a dokáže reagovat na mimořádně požadavky zákazníka formou just in time
  • Snížení nákladů na logistiku – úspora nákladů na skladování a manipulaci je přenesena na dodavatele

Copyright © EXTE SPOJ, s.r.o. Navrhla a vytvořila   mevia.cz